PRVI PRIVATNI LABORATORIJ U BOSNI I HERCEGOVINI !
BESPLATNE INFORMACIJE: 061 841 429
 
PRVI PRIVATNI LABORATORIJ U BOSNI I HERCEGOVINI !
BESPLATNE INFORMACIJE: 061 841 429

ZAŠTO ODABRATI BIH MEDICINSKI LABORATORIJ ?

 

STRUČNO OSOBLJE

Mi smo pouzdan i kvalitetan medicinski laboratorij, čiji stručni kadar i njegovo znanje čini naš najveći kapital…

PROFESIONALNI MJERNI UREĐAJI

Obavljamo godišnji servis svih automatskih analizatora kod ovlaštenih servisera (Roshe diagnostics, Sysmex, Diasorin, Biotecnica…)

KONTROLA KVALITETE

Vršimo svakodnevne interne kontrole kvaliteta laboratorijskih pretraga sa najvećom mogućom sigurnošću i kvalitetom.

PRVI PRIVATNI LABORATORIJ

Prvi privatni medicinski laboratorij u Bosni i Hercegovini, utemeljen 01.03.1999. godine uz veliki trud i podršku prijatelja.

ŠIROKI ASORTIMAN USLUGA

Borrelia burgdorferi antitijela, Helicobacter pylori antigen i izdisajni test, TORCH, EBV antitijela i brojne druge usluge…

KONTINUIRANI RAZVOJ

Prilikom analiza i pretraga, koristimo moderne mjerne uređaje, uz svakodnevno praćenje novih tehnika i tehnologija.

Usluge U

Za detaljan pregled i značenja povišenih i sniženih vrijednosti za svaku pretragu, kliknite na naziv pretrage.

UIBC
UIBC

Osim u eritocitima željezo se u tijelu nalazi se u transportnom obliku – transferinu. Mjerenje UIBC (unsaturated iron binding capacity) može se koristiti u kombinaciji s koncentracijom željeza u serumu kako bi se dobio ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC) tj. najveća koncentracija željeza kojeg u serumu mogu na sebe vezati proteini, najviše transferin.

Povišeno:

U anemiji zbog deficita željeza, zatim u trudnoći.

Sniženo:

Smanjene vrijednosti: kod kroničnog deficita željeza, zatim manje primarne hemokromatoze, hemolitičke anemije, β-talasemije.

Vrijeme određivanja:

Rezultat isti dan

URIN
Laboratorijsko određivanje mokraće je vrlo važno u isključivanju i otkrivanju poremećaja rada bubrega i mokraćnog trakta. Mokraća je najdirektniji uzorak za isključivanje te ranu dijagnozu tih poremećaja, kao i za praćenje toka bolesti i terapije.

Vrijeme određivanja;

Rezultat je isti dan

Ukupne žučne kiseline
Žučne kiseline su potrebne za varenje i resorpciju lipida u crevima. Sintetišu se iz holesterola u jetri i predstavljaju najvažniji način ekskrecije holesterola iz organizma. Žučne kiseline se izlučuju u žuč i preko žuči stižu do duodenuma. Manji dio se izbacuje fecesom, a veći deo resorbuje. Vezane za transportne proteine, žučne kiseline se prenose nazad do jetre.

Primjena:

Određivanje koncentracije žučnih kiselina u serumu smatra se visoko specifičnim testom za dijagnostifikovanje poremećaja jetre. Povećanje koncentracije žučnih kiselina javlja se kod velikog broja funkcionalnih oboljenja jetre, a kao posledica usporenog klirensa iz portalne cirkulacije. Koncentracija žučnih kiselina u serumu naglo se povećava nakon obroka bogatog mastima i to u naredna dva do četiri sata. Ova činjenica se koristi prilikom funkcionalnog ispitivanja jetre uzimanjem jednog uzorka za vrijeme gladovanja i drugog uzorka krvi dva sata nakon obroka. Za funkcionalno ispitivanje uz pomoć žučnih kiselina potrebno je uzorkovati dva uzorka pune krvi po sledećem protokolu:

  • Nakon perioda gladovanja (8h) uzorkuje se prvi uzorak.
  • Neposredno nakon uzorkovanja pacijentu se daje da pojede 200-250g masnije junetine.
  • Dva sata (2h) nakon obroka, uzorkuje se drugi uzorak pune krvi.

Kod kongenitalnog portosistemskog šanta koncentracija žučnih kiselina u drugom uzorku može biti i do 20 puta veća u odnosu na koncentraciju u toku gladovanja.

Vrijeme određivanja:

3-4 dana

UKUPNI PROTEINI
Mjerenje ukupnih proteina koristi se u dijagnostici i terapiji raznih bolesti jetre, bubrega i koštane srži, kao i ostalih metaboličkih i nutricijskih poremećaja. Odstupanje ukupnih proteina u serumu od referentnih vrijednosti ukazuje na disproteinemiju ili poremećaj ravnoteže vode. Ova dva stanja mogu se razlikovati dodatnim provođenjem elektroforeze proteina seruma i određivanjem hematokrita.

Povišeno

Povećana koncentracija ukupnih proteina javlja se prilikom dehidracije, paraproteinemije i mijeloma, a katkad i u kroničnim bolestima kao ciroza jetre, sarkomu, kroničnim upalama i autoimunim bolestima.

Sniženo:

Smanjena koncentracija proteina javlja se pri prekomjernoj hidrataciji, gubitku proteina iz organizma, smanjenoj sintezi proteina ili pojačanoj razgradnji proteina, npr. u hipertireozi ili dijabetesu melitusu. U teškom nefritisu, naročito nefrozi, proteini se gube putem urina, kod opeklina koje zahvaćaju veću površinu gube se kroz oštećenu kožu, a kod enteritisa s teškim proljevima putem crijeva. Zbog smanjene sinteze proteina, hipoproteinemija se nalazi kod teških jetrenih bolesti, u kojima je zbog smanjene funkcija jetre smanjena i sinteza albumina. Nadalje, proteini su smanjeni pri nedostatku proteina u hrani , malapsorpciji, tuberkulozi i malignim bolestima.

Vrijeme određivanja:

Rezultat isti dan

Urati
Mokraćna kiselina (urat) je glavni proizvod razgradnje nukleinskih kiselina (purinskih baza), i to u jetri a izlučuje se putem bubrega, tako da količina mokraćne kiseline u ljudskom tijelu ovisi o ravnoteži između procesa proizvodnje i izlučivanja.

Povišeno:

Najpoznatije povećanje razine u krvi je giht . Rjeđe je nađeno kod povećanog unosa purina hranom, bubrežne insuficijencije, akutne i kronične bolesti bubrega, leukemije, limfoma, policitemije, psorijaze, posta, gladovanja i kemoterapije.

Sniženo:

Snižene vrijednosti urata u krvi mogu nastati kao posljedica smanjene proizvodnje mokraćne kiseline kao što se javlja kod nasljedne ksantinurije, nasljednog nedostatka enzima purin-nukleozid-fosforilaze te terapije alopurinolom.

 Vrijeme određivanja:

Rezultat isti dan

Urea
Urea nastaje u jetri kao konačni proizvod metabolizma aminokiselina. Njeno stvaranje stoga ovisi o dnevnom unosu proteina te endogenom metabolizmu proteina. Većina uree se izlučuje putem bubrega, te se 40 – 60% vraća ponovo natrag.

Povišeno:

Povećane vrijednosti uree u krvi mogu se naći u akutnoj i kroničnoj bolesti bubrega, opstrukciji mokraćnog sustava, zatim manje značajno kod dekompenzacije srca, gastrointestinalnog krvarenja, Addisonove bolesti.

Sniženo:

Snižena razina ureje ukazuje na tešku bolest jetre, celijakiju, nefrotski sindrom.

Vrijeme određivanja:

Rezultat isti dan

URINOKULTURA S ANTIBIOGRAMOM
Urinokultura je pojam koji se koristi za bakteriološko određivanje mokraće. Postoje bakterije koje se nalaze normalno na sluznici i one se nazivaju fiziološka flora. Međutim, neke bakterije su patogene i one izazivaju simptome bolesti. Da bi nalaz bio pouzdan, vrlo je važno pridržavati se uputa za prikupljanje uzorka mokraće

sterilna čašica sa poklopcem – možete kupiti u apoteci ili pruzeti u laboratoriju:

  • Ujutro, odmah nakon ustajanja, oprati se dobro sapunom i isprati tušem
  • Ne brisati sa ručnikom – ni svježe oprani ručnik nije sterilan
  • Otvoriti sterilnu posudicu za uzorak
  • Poklopac držati u desnoj ruci i ne prislanjati ni uz koju površinu
  • Srednji mlaz mokraće pomokriti u sterilnu posudicu (koju držite lijevom rukom)
  • Sterilnu posudicu sa uzorkom Vaše mokraće što prije donijeti u laboratorij.

Patološki nalaz

Ukoliko je nalaz pozitivan i nađene su i izolirane bakterije, radi se antibiogram, odnosno određuje antibiotik koji najbolje djeluje na izoliranu bakteriju.

Najvjerodostojniji je rezultat urinokulture iz prvog jutarnjeg urina. Urin treba biti u mjehuru najmanje 3 sata.

Vrijeme određivanja:

24 h

Uroporfirini-24h urin
Klinički značaj:

akutna intermitentna porfirija, kongenitalna eritropoetska porfirija, porphyria cutanea tarda

Vrijeme određivanja:

7-10 dana

 
NAZAD