PRVI PRIVATNI LABORATORIJ U BOSNI I HERCEGOVINI !
BESPLATNE INFORMACIJE: 061 841 429
 
PRVI PRIVATNI LABORATORIJ U BOSNI I HERCEGOVINI !
BESPLATNE INFORMACIJE: 061 841 429
 

SARAJEVO - BIH MEDICINSKI LABORATORIJ

Stupska 1F, Sarajevo – Stup
Odgovorno lice: Dr.spec.mikrobiologije Ines Rodinić Pejić


Radno vrijeme:

Ponedeljak  – petak  od 07:30h do 17:00h.
Subota od 07:30 do 14:00h
Nedjelja – ne radimo

Kontakt telefoni:
Tel/fax: 033 628 302
Tel: 033 628 376

Mob: 066 157 059 – kućne posjete (terenska služba)
Mob: 061 552 701 – besplatne konsultacije

Kontakt email:
E-mail: laboratorijbih@gmail.com

 

SARAJEVO - MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ

Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo (Centar)
Odgovorno lice: Dr.sci.dipl.ing. MLD Lejla Hasanbegović


Radno vrijeme:

Ponedeljak  – petak  od 07:30h do 16:00h.
Subota od 07:30 do 14:00h
Nedjelja – ne radimo

Kontakt telefoni:
Tel/fax: 033 208 348
Mob: : 062 151 289

Kontakt email:
E-mail: pmblaboratorij@gmail.com

 

SARAJEVO - MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ

Branilaca Sarajeva 16, Sarajevo (Centar)
Odgovorna lica: Mušić Selma i Dr.spec.mikrobiologije Ines Rodinić Pejić


Radno vrijeme:

Ponedeljak  – petak  od 08:00h do 16:00h.
Subota od 07:30 do 12:00h
Nedjelja – ne radimo

Kontakt telefon:
Tel/fax: 033 208 373
Mob: 061 841 429

Kontakt email:
E-mail: pmplaboratorij@gmail.com

 

TRAVNIK - MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ

Ulica Šehida 17a, Travnik
Odgovorno lice: doc.dr. Lejla Hasanbegović


Radno vrijeme:

Ponedeljak  – petak  od 07:30h do 17:00h.
Subota od 07:30 do 14:00h
Nedjelja – ne radimo

Kontakt telefon:
Tel/fax: 030 333 294
Mob: 060 313 7885

Kontakt email:
E-mail: labtravnik@gmail.com

 

KONJIC- MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ

Maršala Tita 49, Konjic
Odgovorno lice: doc.dr. Lejla Hasanbegović


Radno vrijeme:

Ponedeljak  – petak  od 07:30h do 17:00h.
Subota od 07:30 do 14:00h
Nedjelja – ne radimo

Kontakt telefon:
Tel/fax: 036 830 760
Mob: 062 073 764

Kontakt email:
E-mail: bihlabkonjic@gmail.com

 

JABLANICA - MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ

Branilaca grada 25, Jablanica


Radno vrijeme:

Ponedeljak  – petak  od 07:30 do 16h
Subota od 07:30 do 14:00h
Nedjelja – ne radimo

Kontakt telefon:
Mob: 062 234 098

Kontakt email:
E-mail: labjablanica@gmail.com

 

ILIDŽA- MEDICINSKO-BIOHEMIJSKI LABORATORIJ

Jahijela Fincija 26, ILIDŽA


Radno vrijeme:

Ponedeljak  – petak  od 07:30 do 16h
Subota od 07:30 do 14:00h
Nedjelja – ne radimo

Kontakt telefon:
Tel: 033 498 820
Mob: 060 304 40 91

Kontakt email:
E-mail: bihlabluzani@gmail.com

KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM KONTAKT FORME

 
Misija-i-vizija