PRVI PRIVATNI LABORATORIJ U BOSNI I HERCEGOVINI !
BESPLATNE INFORMACIJE: 061 841 429
 
PRVI PRIVATNI LABORATORIJ U BOSNI I HERCEGOVINI !
BESPLATNE INFORMACIJE: 061 841 429

ZAŠTO ODABRATI BIH MEDICINSKI LABORATORIJ ?

 

STRUČNO OSOBLJE

Mi smo pouzdan i kvalitetan medicinski laboratorij, čiji stručni kadar i njegovo znanje čini naš najveći kapital…

PROFESIONALNI MJERNI UREĐAJI

Obavljamo godišnji servis svih automatskih analizatora kod ovlaštenih servisera (Roshe diagnostics, Sysmex, Diasorin, Biotecnica…)

KONTROLA KVALITETE

Vršimo svakodnevne interne kontrole kvaliteta laboratorijskih pretraga sa najvećom mogućom sigurnošću i kvalitetom.

PRVI PRIVATNI LABORATORIJ

Prvi privatni medicinski laboratorij u Bosni i Hercegovini, utemeljen 01.03.1999. godine uz veliki trud i podršku prijatelja.

ŠIROKI ASORTIMAN USLUGA

Borrelia burgdorferi antitijela, Helicobacter pylori antigen i izdisajni test, TORCH, EBV antitijela i brojne druge usluge…

KONTINUIRANI RAZVOJ

Prilikom analiza i pretraga, koristimo moderne mjerne uređaje, uz svakodnevno praćenje novih tehnika i tehnologija.

Usluge J

Za detaljan pregled i značenja povišenih i sniženih vrijednosti za svaku pretragu, kliknite na naziv pretrage.

JAK 2 Mutacija V617F
Mutacija V617F u JAK2 genu predstavlja obilježje mijeloprolifeartivnih neoplazija. Ovoj grupi  klonalnih hematoloških maligniteta pripadaju tri bolesti: policitemija vera, esencijalna trombocitemija  i  idiopatska mijelofibroza.

Materijal za detekciju  mutacije V617FJAK2 dobija se izolovanjem DNK iz granulocita periferne venske  krvi.

Vrijeme određivanja:

7-10 dana.

Yersinia – IgG / IgA At
Klinička informacija – indikacija:

Yersinia enterocolitica izaziva patološke promjene prvenstveno u probavnom traktu. Bolest počinje sa vručicom, proljevom,i bolom u trbuhu. U težim slučajevima nalazi se krvarenje iz rektuma,  a može nastati i perforacija ileuma (tankog crijeva). Moguće su patološke manifestacije i izvan probavnog trakta: eritema nodosum,  uveitis i artritis.

Vrijeme određivanja:

7-10 dana

Jo-1 Antitijela
Prisutnost autoantitijela protiv Jo-1 antigena  prijavljena je u do 23% slučajeva polimiozitisa. Ona su gotovo  u  potpunosti  specifična  za miozitis  i  češća su u polimiozitisu  nego u dermatomiozitisu. Prisutnost anti-Jo-1 antitijela definira posebnu skupinu pacijenata s polimiozitisom  s  intersticijskom  plućnom  bolesti, artritisom   i vrućicama.

Vrijeme određivanja:

7-10 dana

 
NAZAD